Контакт с фирма за строителство

Централен офис
Адрес: гр. София, ул. Сливен 23

За заявки и поръчки:
GSM: 0876 55 03 93
E-mail: office@rstroiremonti.com

Румен Ангелов
Управител
E-mail: r.angelov@rstroi-remonti.bg

Работно време за обслужване на клиенти: 9.00-18.00 ч.