Ел. ремонти

Ние ще извършим качествени ел. ремонти от опитни служители, като всеки от тях е дългогодишен електротехник с много умения и знания.


Ел ремонти се извършват постоянно във всеки дом от различните фирми, работещи в тази сфера. Имайки предвид, че всяко нещо може да има нужда от поправяне по всяко време, нашата компания се стреми да отговаря на всички съвременни изисквания за качествена и надеждна работа. Независимо дали е повредена ел.инсталацията в апартамент или някой от многобройните домакински уреди, ние винаги сме готови да се отзовем на получените сигнали. Впоследствие се установява степента на повредата и кое точно е довело до нея, след което се извършват и необходимите ел. ремонти . На базата на всичко това, което е съпроводено с предварителен оглед, ние пристъпваме към отремонтирането със смяната на частите с нови. Набавянето им не би следвало да е проблем с изключение на случаите, когато обажданията са в час в извънработно време. Понякога вечер не всички сервизи са отворени и за специалистите ни е трудно на момента да набавят необходимите части. Този проблем може да се реши бързо и ефикасно, ако и клиентите навреме уведомяват за възникналата повреда.