Покриви на къщи

 Поправката или монтирането на покриви на къщи е деликатна тема предвид факта, че именно тази конструкция предпазва дома от евентуалното проникване на вода в стаите при наличието на силен дъжд. Не на последно по важност място покривът играе роля на изолатор и стига да е изработен от подходящи материали, осигурява подходяща температура за помещенията през цялата година. Покривните конструкции, всъщност без значение дали на къщи или на панелни блокове, са били и винаги ще са съществен елемент от цялостната конструкция. Неслучайно едно от първите неща, на които сеобръща внимание при покупката на жилище в блок, е състоянието на покрива. В случай че той е повреден и пропуска течаща дъждовна вода, това няма как да донесе позитиви за живеещите на последните етажи. В наши дни благодарение на все по-добре развиващото се строителство, има материали, които дават допълнително укрепване на покривната конструкция и съответно превръщането й в надеждна за обитателите. Фасадата на покрива е друг елемент, на който следва да се обърне специално внимание при ремонтирането на къщата. Тук не става дума само за избор на подходящ цвят, а по-скоро за превръщането на покрива в стилен и елегантен, така че да отговаря на съвременните европейски изисквания. Покривите и входовете на всяка сграда, включително и къщата, донякъде представляват визитна картичка, която  показва отношението на живеещите към дома си. Ето защо на всички клиенти ние препоръчваме никога да не отлагат твърде много ремонта на покрива, без значение от какво естество е и дори колко ще струва.