ЕПК или панелно строителство

ЕПК или панелно строителство е проблем, пред който всеки ден се изправят много хора, като техните затруднения произтичат от факта, че не са добре запознати с тънкостите на двете технологии. Затова едно от първите неща, които трябва да направят, е да се поинтересуват от детайлите. ЕПК е съкращение от едроплощен камофлаж и до голяма степен е еквивалент на монолитно строителство, което се отличава с използването на кофражни системи. Вертикалните и хоризонтални платна наред с присътвието на стоманобетона до голяма степен обрисуват цялосните характеристики на този вид строене, което през последните няколко години напълно естествено си спечели голяма популярност. Процесът на работата се извършва на тактове, оптимизирани в технологичен проект, а също така е характерен и с високата скорост на построяване.

                Панелно строителство пък няма начин поне да не е бегло познато на хората, защото голяма част от тях живеят именно в апартаменти в такъв тип сграда. Панелите представляват основните елементи в конструкцията, които се изграждат от стоманобетон. Предварителното производство на въпросните панели е още една типична отичителна характеристика за такъв вид строителство, като това не може да се осъществи навсякъде. Необходимо е осигуряването на подходящи условия. Домостроителният комбинат е това, което се има предвид под специални условия, като най-силно е развитието му в периода на 80-те години на вече миналото двадесето столетие. Евтините цени на панелките е нещо, което всеки клиент трябва да вземе под внимание. Ако пък трябва да се изтъкне още едно тяхно предимство, това е високият процент на устойчивост в случай на земетресения.